Qũy Học bổng CHS Nguyễn Duy Hiệu - Điện Bàn, khóa 83-86

Hình ảnh hoạt động

Danh sách các lớp khóa 8386
//http://ndh8386.org/forum/index.phpTin tức
Thư ngỏ Trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 Nhân dịp khai giảng năm học 2012-2013 Tin cập nhật về Quỹ học bổng đến 09/2012 Trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 Đợt 1 năm 2012 Lễ khai giảng năm học 2011-2012 và trao Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 đợt 2 năm 2011 Bài phát biểu của thầy Phạm Tấn Sáu tại buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 Trao Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 đợt 1 năm 2011 Một số hình ảnh về buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 25 năm ta về Phát biều khai mạc buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 Làm việc với Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu về việc trao học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 năm 2011 Trang thông thông tin của UBND huyện Điện Bàn đã đưa tin về việc thành lập và hoạt động của Quỹ học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83 – 86 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu có Hiệu Trưởng mới Bản nhạc "Khúc hoài niệm trường xưa" của Nguyễn Thị Hồng Vy (12G) gửi tặng các bạn Nguyễn Duy Hiệu niên khoá 1983-1986 Danh sách tài trợ Quỹ học bổng Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu 83-86 vừa mới được bổ nhiệm và bầu các chức vụ lãnh đạo Sinh hoạt chia tay thầy Nguyễn Trí Viễn - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu và các thầy cô nghỉ hưu Lễ trao học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83 – 86 đợt 2 năm 2010 Ủng hộ Quỹ học bổng của Trường năm học 2009-2010 Giới thiệu Quỹ Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 với giáo viên và học sinh của trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Bản ghi nhớ V/v Thực hiện trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 năm 2010

Thông tin tài khoản đóng góp

Chủ tài khoản : Phan Tấn Đạt
Số CMND : 200928255
cấp ngày : 01/04/2003
tại : Công an TP Đà Nẵng

Số tài khoản 2000.201.164.156
tại : Ngân hàng Nông nghiệp
        & PTNT TP Đà Nẵng

  Tin chi tiết
 
    BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30-04-2015

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386

TT

NỘI DUNG

SỐ TIỀN (đ)

PHẦN THU

239.319.000

1

Thu từ đóng góp quỹ(danh sách đóng góp)

178.905.000

4

Lãi Tiền gởi ngân hàng(đến 31/05/2011)

6.514.000

5

Lãi Tiền gởi ngân hàng4 tháng(đến 31/09/2011)

5.600.000

6

Lãi Tiền gởi ngân hàng3 tháng (đến 31/12/2011)

4.900.000

7

Lãi Tiền gởi ngân hàng8 tháng (đến 31/08/2012)

12.900.000

8

Lãi Tiền gởi ngân hàng8 tháng (đến 30/04/2013)

9.300.000

9

Lãi Tiền gởi ngân hàng12 tháng (đến 30/04/2014)

12.000.000

10

Lãi Tiền gởi ngân hàng12 tháng (đến 30/04/2015)

9.200.000

PHẦN CHI

72.505.000

1

Trao Học bổngNDHđợt 1 Lễ Bế giảng ngày 26/5/2010

5.500.000

2

Trao Học bổngNDHđợt 2 Lễ Khai giảng ngày 04/9/2010

4.500.000

3

Phí duy trì Domain & Hosting Web ndh8386.org(2 năm đến 16/4/2013)

1.200.000

4

In ấn Thư ngõ

200.000

5

Trao Học bổngNDHđợt 1 Lễ Bế giảng ngày 24/5/2011

5.000.000

6

Trao Học bổng NDH đợt 2 Lễ Khai giảng ngày 05/9/2011

5.000.000

7

Viếng thắp hương Thầy Va + Thầy Sanh

500.000

8

Trao Học bổng NDH đợt 1 Lễ Bế giảng ngày 23/5/2012

5.000.000

9

Trao Học bổng NDH đợt 2 Lễ Khai giảng ngày 05/9/2012

5.000.000

10

Phí nâng cấp Hosting 2012 của Web: ndh8386.org

400.000

11

Phí duy trì Domain & Hosting Web ndh8386.org(1 năm đến 16/4/2014)

1.463.000

12

Trao Học bổng NDH8386 năm 2013 cho trường Nguyễn Duy Hiệu (đợt 1: Bế giảng 25/5/2013; đợi 2: Khai giảng 5/9/2013)

12.000.000

13

Phí duy trì Domain & Hosting Web ndh8386.org (1 năm đến 16/4/2015)

1.372.000

14

Trao Học bổng NDH8386 năm 2014 cho trường Nguyễn Duy Hiệu (đợt 1: Bế giảng 25/5/2013; đợi 2: Khai giảng 5/9/2013)

12.000.000

15

Phí duy trì Domain & Hosting Web ndh8386.org (1 năm đến 16/4/2016)

1.370.000

16

Trao Học bổng NDH8386 trong Lễ Bế giảng 2014-2015 ngày 27/5/2015

7.000.000

17

Đã dự chi cho Học bổng NDH8386 trong Lễ Khai giảng 2015-2016

5.000.000

TỒN QUỸ

166.814.000

Click vào các liên kết (link) dưới đây để xem:


Mọi sự đóng góp cho Quỹ xin các nhà tài trợ và các bạn gởi cho BĐH hoặc chuyển vào Tài khoản số :2000.201.164.156 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tp.Đà Nẵng

Chủ tài khoản: PHAN TẤN ĐẠT - Số CMT 200928255Do CA TP Đà Nẵng cấp ngày 01/04/2003

Vui lòng thông báo đến nctu2000@gmail.com và haopa@gso.gov.vn


TM BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ


Phụ trách website

PHAN ANH HÀO

Trưởng ban

NGUYỄN CHÁNH TÚ
LÊ ĐÌNH DŨNG

Thủ quỹ

PHAN TẤN ĐẠT

Các tin mới
Các tin cũ hơn
Tin tức
Thư ngỏ Trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 Nhân dịp khai giảng năm học 2012-2013 Tin cập nhật về Quỹ học bổng đến 09/2012 Trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 Đợt 1 năm 2012 Lễ khai giảng năm học 2011-2012 và trao Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 đợt 2 năm 2011 Bài phát biểu của thầy Phạm Tấn Sáu tại buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 Trao Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 đợt 1 năm 2011 Một số hình ảnh về buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 25 năm ta về Phát biều khai mạc buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 Làm việc với Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu về việc trao học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 năm 2011 Trang thông thông tin của UBND huyện Điện Bàn đã đưa tin về việc thành lập và hoạt động của Quỹ học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83 – 86 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu có Hiệu Trưởng mới Bản nhạc "Khúc hoài niệm trường xưa" của Nguyễn Thị Hồng Vy (12G) gửi tặng các bạn Nguyễn Duy Hiệu niên khoá 1983-1986 Danh sách tài trợ Quỹ học bổng Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu 83-86 vừa mới được bổ nhiệm và bầu các chức vụ lãnh đạo Sinh hoạt chia tay thầy Nguyễn Trí Viễn - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu và các thầy cô nghỉ hưu Lễ trao học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83 – 86 đợt 2 năm 2010 Ủng hộ Quỹ học bổng của Trường năm học 2009-2010 Giới thiệu Quỹ Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 với giáo viên và học sinh của trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Bản ghi nhớ V/v Thực hiện trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 năm 2010

Thông tin tài khoản đóng góp

Chủ tài khoản : Phan Tấn Đạt
Số CMND : 200928255
cấp ngày : 01/04/2003
tại : Công an TP Đà Nẵng

Số tài khoản 2000.201.164.156
tại : Ngân hàng Nông nghiệp
        & PTNT TP Đà Nẵng


<<Prev Next>>

Lượt truy cập : 494233
Copyright © 2008 by NDH 1983-1986 All rights Reserved
Design by Phan Anh Hào Email: haopa@gso.gov.vn - COSIS ĐÀ NẴNG