Qũy Học bổng CHS Nguyễn Duy Hiệu - Điện Bàn, khóa 83-86

Hình ảnh hoạt động

Danh sách các lớp khóa 8386
//http://ndh8386.org/forum/index.php

  Tin chi tiết
 

    Sơ lược về các Huyệt đạo trên cơ thể người
Toàn bộ thân thể có 108 huyệt nguy hiểm, trong đó có 72 huyệt nói chung khi bị điểm, đánh không đến nổi gây ra tử vong, còn lại 36 huyệt trí mạng có thể dẫn đến tử vong, còn gọi là TỬ HUYỆT.

Trong khi va chạm quyền cước, có thể trở thành SÁT THỦ nếu thực hiện đòn đánh vào các Tử Huyệt như: Bách Hội, Thần Đình, Thái Dương, Nhĩ Môn, Tình Minh, Nhân Trung, Á Môn, Phong Trì, Nhân Nghênh, Đản Trung, Cựu Vĩ, Cự Khuyết, Thần Khuyết, Khí Hải, Quan Nguyên, Trung Cực, Khúc Cốt, Ưng
Song, Nhủ Trung, Nhũ Căn, Kỳ Môn, Chương Môn, Thương Khúc, Phế Du, Quyết Âm Du, Tâm Du, Thanh Du, Mệnh Môn, Chí Thất, Khí Hải Du, Vi Lư, Kiến Tỉnh, Thái Uyên, Tâm Túc Ly, Tâm âm giao, Dung Tuyền .

36 huyệt nguy hiểm ở trên, sau khi bị điểm trúng đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.A.- VỊ TRÍ CÁC HUYỆT NGUY HIỂM VÙNG ĐẦU, CỔ:
1.- Huyệt Bách hội:

- Vị trí: Tại giao điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần đầu nhọc trên của 2 tai.


- Khi bị điểm trúng: Sẽ choáng váng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.


2.- Huyệt Thần Đình:


- Vị trí: Từ mép tóc trước trán lên 5 cm.


- Khi bị điểm trúng: Sẽ choáng váng, ảnh hưởng đến não.


3.- Huyệt Thái Dương:


- Vị trí: tại chổ lõm phía đuôi chân mày.


- Khi bị điểm trúng: Sẽ choáng váng, mắt tối lại, ù tai.


4.- Huyệt Nhĩ môn:


- Vị trí: Tại chổ khuyết ở trước vành tai, khi há miệng hiện ra chỗ lõm.


- Khi bị điểm trúng: Ù tai, choáng đầu ngã xuống đất.


5.- Huyệt Tình minh:


- Vị trí:Tại chỗ góc khóe mắt trong, đầu chân mày.


- Khi bị điểm trúng: Có thể hôn mê hoặc hoa mắt ngã xuống đất.


6.- Huyệt Nhân trung:


- Vị trí: Dưới chóp mũi.


- Khi bị điểm trúng: Sẽ choáng đầu, hoa mắt.


7.- Huyệt Á môn:


- Vị trí: Sau ót, chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ nhất và đốt sống cổ thứ 2.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào khu diên tuỷ (một phần não sau nối tuỷ sống) sẽ không nói được, choáng đầu, ngã xuống đất bất tỉnh.


8.- Huyệt Phong trì:


- Vị trí: Phía sai dái tai, chổ lõm dưới xương chẩm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào trung khu diên tuỷ, hôn mê bất tỉnh.


9.- Huyệt Nhân nghênh:


- Vị trí: Yết hầu, ngang ra 2 bên 5cm.


- Khi bị điểm trúng: Khí huyết ứ đọng, choáng đầu.
B.-.. CÁC HUYỆT NGUY HIỂM Ở VÙNG BỤNG, NGỰC:


1.- Huyệt Đản trung:


- Vị trí: Giữa hai đầu vú.


- khi bị điểm trúng: Nội khí tản mạn, lòng dạ hoảng loạn, thần trí không được rõ ràng.


2.- Huyệt Cưu vĩ:


- Vị trí: Trên rốn 15cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào động mạch vách bụng, tĩnh mạch, gan, mật, chấn động tim, đọng máu, có thể gây tử vong.


3.- Huyệt Cự khuyết:


- Vị trí: Trên rốn 9cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào gan, mật, chấn động tim, có thể gây tử vong.


4.- Huyệt thần khuyết:


- Vị trí: Tại chính giữa rốn.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào thần kinh sườn, chấn động ruột, bàng quan, tổn thương đến khí, làm thân thể mất đi sự linh hoạt.


5.- Huyệt Khí hải:


- Vị trí: Dưới rốn 4cm.


- khi bị điểm trúng: Đập vào vách bụng, tĩnh động mạch vàsườn, phá khí, máu bị ứ lại làm thân thể mất đi sự linh hoạt.


6.- Huyệt Quan Nguyên:


- Vị trí: Dưới rốn 7cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào động mạch vách bụng dưới, tĩnh mạch vàthần kinh sườn gây chấn động ruột, khí huyết ứ đọng.


7.- Huyệt Trung cực:


- Vị trí: Dưới rốn 10cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào động mạch vách bụng, tĩnh mạch vàchấn đọng thần kinh kết tràng chữ S, thương tổn khí cơ.


8.- Huyệt Khúc cốt:


- Vị trí: Tại xương khung chậu bụng dưới – hạ bộ.


- Khi bị điểm trúng: Thương tổn đến khí cơ toàn thân, khí huyết ứ đọng.


9.- Huyệt ưng song:


- Vị trí: Trên vú, tại xương sườn thứ 3.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào thần kinh sườn vàthần kinh trước ngực cho
đến động, tĩnh mạch, chấn động làm tim ngừng cung cấp máu, gây choáng
váng.


10.- Huyệt Nhũ trung:


- Vị trí: Tại chính giữa đầu vú.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào thần kinh sườn vàđộng mạch sung huyết (nhồi máu) phá khí.


11.- Huyệt Nhũ căn:


- Vị trí: Dưới đầu vú 1 đốt xương sườn.


- Khi bị điểm trúng: Do phía trong bên trái là quả tim, nên khi bị điểm trúng sẽ đập vào tim, gây sốc dễ dẫn đến tử vong.


12.- Huyệt Kỳ môn:


- Vị trí: Dưới núm vú, tại xương sườn thứ 6.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào gan, lá lách, chấn động cơ xương, khí huyết ứ đọng.


13.- Huyệt Chương môn:


- Vị trí: Tại tuyến giữa nách, mút cuối xương sườn nổi số 1, khi co
khuỷu tay khép vào nách, nó nằm ngang với điểm cuối cùng của khuỷu tay.


- Khi bị điểm trúng: Vì phí trong bên phải làgan, nghiêng phía dưới làlá
lách, nên khi bị điểm trúng sẽ đập vào gan hoặc lá lách, phá hoại màng
cơ xương, cản trở sự lưu thông của máu và tổn thương đến khí.


14.- Huyệt Thương khúc:


- Vị trí: Giữa bụng tại bao tử, ngang ra 2 bên 5cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào thần kinh sườn và đọng mạch vách bụng, chấn đọng ruột, tổn thương khi, ứ đọng máu


C.- CÁC HUYỆT NGUY HIỂM TẠI PHẦN LƯNG, EO VÀ MÔNG:


1.- Huyệt Phế du:


- Vị trí: Tại mỏm gai đốt sống ngực thứ 3, ngang ra 2 bên lưng 4cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào động mạch xương sườn thứ 3, tĩnh mạch vàthần kinh, chấn động tim, phổi, phá khí.


2.- Huyệt Quyết âm du:


- Vị trí: Tại phía dưới mỏm gai đốt sống ngực thứ 4, ngang ra 2 bên lưng 4cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào thành tim, phổi, phá khí cơ, dễ gây tử vong.


3.- Huyệt Tâm du:


- Vị trí: Tại mỏm gai đốt sống ngực thứ 5, ngang ra 2 bên lưng 4cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào thành tim, phá huyết, thương tổn khí.


4.- Huyệt Thận du:


- Vị trí: Tại mỏm gai đốt sống eo lưng thứ 2, ngang ra 2 bên lưng 4 cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào quả thận, tổn khí cơ, dễ dẫn đến liệt nửa người.


5.- Huyệt Mệnh môn:


- Vị trí: Giữa đốt sống thắt lưng thứ 2 vàthứ 3.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào xương sườn, phá khí cơ, dễ gây ra liệt nửa người.


6.- Huyệt Chí thất:


- Vị trí: Tại mỏm gai đốt sống eo lưng thứ 2 ngang ra 2 bên 6cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào động mạch eo lưng, tĩnh mạch vàthần kinh, chấn động thận, thương tổn nội khí.


7.- Huyệt Khí hải du:


- Vị trí: Tại mỏm gai đốt sống eo lưng thứ 3, ngang ra 2 bên 4cm.


- Khi bị điểm trúng: Đập vào quả thận, cản trở huyết, phá khí.


8.- Huyệt Vĩ lư:


- Vị trí: Tại giữa chỗ hậu môn vàxương cùng.


Khi bị điểm trúng: Gây trở ngại đến sự lưu thông của khí trên toàn thân, khí tại huyệt Đan điền không dâng lên được.


D.- CÁC HUYỆT VỊ NGUY HIỂM Ở TAY VÀ CHÂN:


1.- Huyệt Kiên tỉnh:


- Vị trí: Chỗ cao nhất phần vai.


- Khi bị điểm trúng: Cánh tay tê bại, mất đi sự linh hoạt.


2.- Huyệt Thái uyên:


- Vị trí: Ngữa lòng bàn tay, tại chỗ lõm lằn ngang cổ tay.


- Khi bị điểm trúng: Cản trở bách mạch, tổn thương nội khí.


3.- Huyệt Túc tam lý:


- Vị trí: Bờ dưới xương bánh chè xuống 6cm, trước xương ống chân ngang ra ngoài 1 ngón tay.


- Khi bị điểm trúng: Chi dưới tê bại, mất đi sự linh hoạt.


4.- Huyệt Tam âm giao:


- Vị trí: Tại đầu nhọn mắt cá chân thẳng lên 6 cm, sát bờ sau xương ống chân.


- Khi bị điểm trúng: Chi dưới tê bại, mất linh hoạt, thương tổn khí ở huyệt Đan điền.


5.- Huyệt Dũng tuyền:


- Vị trí: Nằm tại lòng bàn chân, khi co ngón chân xuất hiện chỗ lõm.


- Khi bị điểm trúng: Thương tổn đến khí tại huyệt Đan điền, khí không thể thăng lên được, phá khinh công.


Tóm lại, 36 huyệt nguy hiểm ở trên, sau khi bị điểm trúng đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.


sưu tầm
Các tin mới
Các tin cũ hơn
Tin tức
Thư ngỏ Trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 Nhân dịp khai giảng năm học 2012-2013 Tin cập nhật về Quỹ học bổng đến 09/2012 Trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 Đợt 1 năm 2012 Lễ khai giảng năm học 2011-2012 và trao Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 đợt 2 năm 2011 Bài phát biểu của thầy Phạm Tấn Sáu tại buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 Trao Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 đợt 1 năm 2011 Một số hình ảnh về buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 25 năm ta về Phát biều khai mạc buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 Làm việc với Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu về việc trao học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 năm 2011 Trang thông thông tin của UBND huyện Điện Bàn đã đưa tin về việc thành lập và hoạt động của Quỹ học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83 – 86 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu có Hiệu Trưởng mới Bản nhạc "Khúc hoài niệm trường xưa" của Nguyễn Thị Hồng Vy (12G) gửi tặng các bạn Nguyễn Duy Hiệu niên khoá 1983-1986 Danh sách tài trợ Quỹ học bổng Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu 83-86 vừa mới được bổ nhiệm và bầu các chức vụ lãnh đạo Sinh hoạt chia tay thầy Nguyễn Trí Viễn - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu và các thầy cô nghỉ hưu Lễ trao học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83 – 86 đợt 2 năm 2010 Ủng hộ Quỹ học bổng của Trường năm học 2009-2010 Giới thiệu Quỹ Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 với giáo viên và học sinh của trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Bản ghi nhớ V/v Thực hiện trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 năm 2010

Thông tin tài khoản đóng góp

Chủ tài khoản : Phan Tấn Đạt
Số CMND : 200928255
cấp ngày : 01/04/2003
tại : Công an TP Đà Nẵng

Số tài khoản 2000.201.164.156
tại : Ngân hàng Nông nghiệp
        & PTNT TP Đà Nẵng


<<Prev Next>>

Lượt truy cập : 497427
Copyright © 2008 by NDH 1983-1986 All rights Reserved
Design by Phan Anh Hào Email: haopa@gso.gov.vn - COSIS ĐÀ NẴNG