Addon Domain là gì?

Hướng Dẫn Tạo Sub Domain - Addon Domain - Parked Domain

1. Subdomain:


    1.1 Subdomain là gì?:

Subdomain: là domain con tồn tại trong domain chính và sử dụng thư mục lưu trữ khác thư mục với domain chính. 

Ví dụ: ta có domain lab.vinahost.vn thì trong đó:
Domain chính là vinahost.vn
Subdomain là lab.vinahost.vn

Khi truy cập trình duyệt với subdomain thì chúng ta sẽ nhận được nội dung của trang subdomain.


   1.2 Cách cấu hình Subdomain:

Cách cấu hình subdomain với cPanel:

- Login vào cPanel thong  qua tài khoản ở trung tâm khách hàng (https://secure.vinahost.vn/ac/index.php) --> Control Panel -->  Gói hosting

- Để tạo Subdomain click vào mục Quản lý tên miền --> Tên miền con (Subdomain)

- Tiến hành tạo subdomain và thư mục chứa source cho subdomain vừa tạo --> Nhấn Create

- Hình ảnh ví dụ tạo subdomain lab.vinahost.vn cho domain chính là vinahost.vn

 

Như vậy là chúng ta đã tạo xong subdomain lab.vinahost.vn với domain chính là vinahost.vn

2. Addon Domain:

    2.1 Addon Domain là gì?
Addon Domain cho phép nhiều website chạy trên nhiều domain khác nhau trên cùng 1 account hosting

Addon Domain là một domain mới sẽ nằm chung với domain chính nhưng có thư mục lưu trữ khác với domain chính. 

Ví dụ: account hosting hiện đang có domain vinahost.vn chúng ta có thể tạo ra thêm 1 addon domain mới như lab.vn có thư mục lưu trữ khác với domain vinahost.vn

Khi chúng ta truy cập vào địa chỉ Addon Domain sẽ hiện lên nội dung của trang Addon Domain mà chúng ta mới tạo.

    2.2 Cách cấu hình Addon domain:

Cách cấu hình Addon Domain với cPanel:

- Login vào cPanel thông qua tài khoản ở trung tâm khách hàng (https://secure.vinahost.vn/ac/index.php) --> Control Panel -->  Gói hosting

- Để tạo Addon Domain click vào mục Quản lý tên miền --> Tên miền khác (addon domain)

- Tiến hành tạo addon domain và thư mục chứa source cho addon domain vừa tạo nhấn Create

- Hình ảnh ví dụ tạo addon domain lab.vn cho domain chính là vinahost.vn

Như vậy là chúng ta đã tạo xong addon domain lab.vn cùng với domain vinahost.vn trên cùng 1 account hosting

3. Parked Domain:

    3.1 Parked Domain là gì?
Parked domain cho phép chúng ta chạy một website trên nhiều domain khác nhau.Parked domain là một domain khác với domain chính nhưng có cùng cấu trúc thư mục với domain chính. 

Ví dụ: ta có domain chính vinahost.vn chúng ta có thể tạo thêm một parked domain lab.com

Khi chúng ta truy cập địa chỉ vinahost.vn hoặc lab.com thì chúng ta sẽ nhận được nội dung giống nhau ở cả 2 domain trên

   3.2 Cách cấu hình Parked  Domain:

Cách cấu hình Parked  Domain với cPanel:

- Login vào cPanel thong qua tài khoản ở trung tâm khách hang (https://secure.vinahost.vn/ac/index.php) --> Control Panel -->  Gói hosting

- Để tạo Addon Domain click vào mục Quản lý tên miền --> Tên miền phụ (parked domain)

- Tiến hành tạo parked domain -->  Create

Hình ảnh ví dụ tạo parked domain lab.com cho domain chính là vinahost.vn

Như vậy là chúng ta đã tạo xong parked domain lab.com cùng với domain vinahost.vn trên cùng 1 account hosting

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây