Báo cáo tiền quỹ qua các năm

Báo cáo tiền quỹ qua các năm
BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2023
1/ Thu :
-Tồn Quỹ đến 30/04/2022                  :  163.504.000 đồng 
-Lãi Ngân hàng 1 năm                        :     8.000.000 đồng (01/05/22-30/04/2023)
           Cộng                                          171.504.000 đồng
2/Chi :
-Chi phí duy trì Wed 2023                  :       1.450.000 đồng
-Chi  Học bổng hè 2022-2023            :       7.000.000 đồng 
-Dự Chi HB khai giảng 2023-2024     :       5.000.000 đồng
           Cộng                                             13.450.000 đồng
3/Tồn quỹ đến 30/04/2023                :  158.054.000 đồng

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2022
1/ Thu :
-Tồn Quỹ đến 30/04/2021                  :  169.004.000 đồng 
-Lãi Ngân hàng 1 năm                        :     8.000.000 đồng (01/05/21-30/04/2022)
           Cộng                                          177.004.000 đồng
2/Chi :
-Chi phí duy trì Wed 2022                  :       1.500.000 đồng
-Chi  Học bổng hè 2021-2022            :       7.000.000 đồng 
-Chi Học bổng khai giảng 2022-2023 :       5.000.000 đồng
           Cộng                                             13.500.000 đồng
 3/Tồn quỹ đến 30/04/2022                :  163.504.000 đồng

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2021
1/Thu :
-Tồn Quỹ đến 30/04/2020                  :  173.304.000 đồng 
-Lãi Ngân hàng 1 năm                        :     9.000.000 đồng (30/04/20-30/04/2021)
           Cộng                                          182.304.000 đồng
2/Chi :
-Chi phí duy trì Wed 2021                  :       1.300.000 đồng
-Chi trao HB hè 2020-2021                :       7.000.000 đồng 
-Dự Chi HB khai giảng 2021-2022     :       5.000.000 đồng
           Cộng                                             13.300.000 đồng
3/Tồn quỹ đến 30/04/2021                :  169.004.000 đồng

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2020
1/Thu :
-Tồn Quỹ đến 30/04/2019                  :  177.614.000 đồng
-Lãi Ngân hàng 1 năm                        :     9.200.000 đồng (30/04/19-30/04/2020)
           Cộng                                          186.814.000 đồng
2/Chi :
-Chi phí duy trì Wed 2020                  :       1.510.000 đồng
-Chi trao HB hè 2019-2020                :       7.000.000 đồng
-Chi HB khai giảng 2020-2021           :       5.000.000 đồng
           Cộng                                             13.510.000 đồng
3/Tồn quỹ đến 30/04/2020                :  173.304.000 đồng

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2019
1/Thu :
-Tồn Quỹ đến 30/04/2018                  : 181.624.000 đồng 
-Lãi Ngân hàng 1 năm                        :    9.500.000 đồng (30/04/18-30/04/2019)
            Cộng                                          191.124.000 đồng
2/Chi :
-Chi phí duy trì Wed 2019                  :1.510.000 đồng
-Chi trao HB hè 2018-2019                :7.000.000 đồng 
-Dự chi HB khai giảng 2019-2020      :5.000.000 đồng
           Cộng                                       13.510.000 đồng
3/Tồn quỹ đến 30/04/2019              : 177.614.000 đồng

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2018
1/Thu :
-Tồn Quỹ đến 30/04/2017                  :  163.134.000 đồng (158.634.000 đ + 200USD)
-Lãi Ngân hàng 1 năm                        :     9.500.000 đồng (30/04/17-30/04/2018)
-Bạn Nguyễn Hữu Dũng (USA)ủng hộ:   22.500.000 đồng (1.000 USD)-lớp 12 D
           Cộng                                          195.134.000 đồng
2/Chi :
-Chi phí duy trì Wed 2018                  :1.510.000 đồng
-Chi trao HB bế giảng 2017-2018      :7.000.000 đồng 
-Dự chi HB khai giảng 2018-2019      :5.000.000 đồng
           Cộng                                       13.510.000 đồng

3/Tồn quỹ đến 30/04/2018              :181.624.000 đồng


BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2017
1/Thu :
-Tồn Quỹ đến 30/04/2016                  :  162.644.000 đồng 
-Lãi Ngân hàng 1 năm                        :     9.500.000 đồng (30/04/16-30/04/2017)
-Bạn Nguyễn Thị Sinh 83-86 ủng hộ :    4.500.000 đồng (200 USD)-CHS lớp 12 E
           Cộng                                          176.644.000 đồng
2/Chi :
-Chi phí duy trì Wed 2017                  :  1.510.000 đồng
-Chi trao HB bế giảng 2016-2017      :  7.000.000 đồng 
-Dự chi HB khai giảng 2017-2018      :  5.000.000 đồng
           Cộng                                       13.510.000 đồng

3/Tồn quỹ đến 30/04/2017             :163.134.000 đồng

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2016
1/Thu :
 - Tồn Quỹ đến 30/04/2015                :   166.814.000 đồng
  - Lãi Ngân hàng 1 năm (30/04/15-30/04/2016) :       9.200.000 đồng   
              Cộng                    176.014.000 đồng
2/Chi :
- Chi phí duy trì Web 2016                 :      1.370.000 đồng
  - Chi trao HB bế giảng  2015-2016  (25/5/2016) :      7.000.000 đồng 
  - Dự chi HB khai giảng 2016-2017  (5/9/2016) :      5.000.000 đồng
               Cộng                      13.370.000 đồng

3/Tồn quỹ đến 30/04/2016             :  162.644.000 đồng

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2015
1/Thu :
-Tồn Quỹ đến 30/04/2014           :   165.984.000 đồng
-Lê Thị Khóa 12K ủng hộ            :       5.000.000 đồng
-Lãi Ngân hàng 1 năm                 :       9.200.000 đồng (30/04/14-30/04/2015)
           Cộng                                     180.184.000 đồng
2/Chi :
-Chi phí duy trì Wed 2015              :      1.370.000 đồng
-Chi trao HB hè 2014-2015            :      7.000.000 đồng 
-Dự chi HB khai giảng 2015-2016  :     5.000.000 đồng
           Cộng                                        13.370.000 đồng

3/Tồn quỹ đến 30/04/2015       : 166.814.000 đồng

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2014
1/Thu :
-Tồn Quỹ đến 30/04/2013                  :  164.356.000 đồng 
-Lãi Ngân hàng 1 năm                        :    12.000.000 đồng 
-Tập thể CHS 8386 lớp 12B                 :      2.000.000 đồng 
-Tập thể CHS 8386 lớp 12Đ                 :     1.000.000 đồng 
           Cộng                                           179.356.000 đồng
2/Chi :
-Chi phí duy trì Wed 2014                 :    1.372.000 đồng
-Chi trao HB bế giảng 2013-2014      :    7.000.000 đồng 
-Dự chi HB khai giảng 2014-2015      :    5.000.000 đồng
           Cộng                                           13.372.000 đồng

3/Tồn quỹ đến 30/04/2014            :  165.984.000 đồng

BÁO CÁO CHI TIẾT QUỸ HỌC BỖNG NDH8386 đến 30/04/2013
quyndh30 4 2013

Click vào các liên kết (link) dưới đây để xem:
DANH SÁCH CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ,
ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUỸ HỌC BỔNG NGUYỄN DUY HIỆU 83-86
 
Mọi sự đóng góp cho Quỹ xin các nhà tài trợ gởi cho BĐH hoặc chuyển vào Tài khoản số: 2000.201.164.156 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tp.Đà Nẵng
Chủ tài khoản: PHAN TẤN ĐẠT - Số CMT 200928255Do CA TP Đà Nẵng cấp ngày 01/04/2003
Vui lòng thông báo đến nctudut@gmail.com và haophananh@ggmail.com
 
 


 
TM BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ  
Phụ trách website PHAN ANH HÀO Trưởng ban NGUYỄN CHÁNH TÚ  
    Thủ quỹ PHAN TẤN ĐẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây