Hướng dẫn đổi tên thư mục admin nukeviet 4

Một số bạn có nhu cầu thay đổi thư mục admin, bài viết sau đây sẽ giúp các bạn thay đổi tên thư mục admin 1 cách nhanh chóng.

Admin-icon.png Thực hiện 2 bước đơn giản sau để đổi tên thư mục admin

Bước 1: Đổi tên thư mục admin thành tên bạn muốn. Ví dụ: Mình đổi thành admin-cp

Bước 2: Truy cập includes/constants.php 
Tìm đến đoạn sau và sửa tên cho giống với thư mục admin đã đổi ở bước 1.

PHP:
//Ten thu muc admin
define('NV_ADMINDIR', 'admin-cp');

Sau đó lưu lại.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây