lop-12b

DANH SÁCH CÁC BẠN LỚP 12B KHÓA 83-86
TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DUY HIỆU, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

 
TT HỌ VÀ TÊN Email Điện thoại
1 Nguyễn Thi Ánh    
2 Trần Ấn    
3 Nguyễn Bá Bình    0905334529
4 Lê Bưởi    
5 Nguyễn Văn Chương    
6 Trương Thị Chiến    0906525896
7 Phan Thị Mỹ Dung    
8 Lê Thị Hạnh Dung    01262781418
9 Huỳnh Thị Dư    0914020337
10 Thân Thị Đều  deuthan@gmail.com 0702531198
11 Phan Ngọc Hải   0905333289 
12 Phan Anh Hào haophananh@gmail.com  0905010989
13 Võ Phước Hiền   0963620939 
14 Lương Thị Thanh Hiểu    
15 Nguyễn Thị Hồng    
16 Vũ Ngọc Hùng   0903560579 
17 Trần Thị Kim    0903540138
18 Phạm Thị Lan    
19 Lê Thị Ngọc Lâm    0510 3758509
20 Nguyễn Thị Tuyết Lê   0903340110 
21 Phan Lộc    0905843903
22 Trịnh Bằng Lộc    0905515282
23 Lê Lý    0986623179
24 Đặng Hữu Lên   0903565392 
25 Hà Thị Tuyết Mai  tuyetmaidienthangtrung@gmail.com  0169 8238584
26 Nguyễn Thị Mỹ    01296332842
27 Nguyễn Năm    
28 Trần Thị Nga    
29 Lê Thị Nhung    
30 Bùi Duy Nghĩa    0905177109
31 Ngô Văn Nhớ ngovannho68@gmail.com 0934837696
32 Hà Thị Thị Thu Phong    0905074445
33 Hồ Thị Xuân Phương    0905765259
34 Lê Thị Phượng    
35 Huỳnh Bá Sơn   0914048100 
36 Nguyễn Hữu Sinh    
37 Phạm Ngọc Sinh    0913 480467
38 Hà Thị Thu sương    01206864735
39 Nguyễn Thị Tám    
40 Lê Đức Trúc    0905881723
41 Nguyễn Xuân Tỵ   0903587972 
42 Phan Thị Thôi Phanthithoi67@yahoo.com  01227454455
43 Nguyễn Thi    
44 Nguyễn Trai    
45 Đinh Trang    01288659391
46 Nguyễn Chí Trung    
47 Lê Quí Trung    0985090169
48 Nguyễn Hữu Trung    
49 Lê Đức Thu    0913 499737
50 Lê Minh Trí    
51 Huỳnh Bá Trí    0975856971
52 Nguyễn Út    
53 Tống Thị Vinh    
54 Phan Xuân Vinh    
55 Lê Văn    0906442605
56 Nguyễn Thị Xuân  Thixuan66@gmail.com  0916800225
 
SƠ ĐỒ LỚP 12B
lop 12b 83 86 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây